Sociale economie

Een deelplatform zoals ‘Helpende Handjes’ brengt de vragen en aanbod van individuele mensen met elkaar in contact. In feite is dat al een soort ‘sociale economie’. Daarnaast zijn er maatwerkbedrijven, lokale diensteneconomie-ondernemingen en andere georganiseerde sociale ondernemingen. Voor allerlei karweien kan je ook daar terecht.

Wat?

De sociale economie bestaat uit bedrijven en initiatieven die:

1. Specifieke maatschappelijke meerwaarde willen realiseren.

  • Tewerkstelling creëren en competenties versterken met het oog op duurzame loopbanen. De aandacht gaat naar emancipatie, integratie en de positie van mensen uit kansengroepen. Waar mogelijk doorstroom realiseren binnen de sociale economie en naar het normale economische circuit.
  • Duurzame ontwikkeling, milieuvriendelijke productieprocessen en producten en integrale milieuzorg.
  • Arbeid voorrang geven op kapitaal bij de verdeling van de opbrengsten. De opbrengsten vormen geen doel op zich, maar zijn een middel om maatschappelijke doelen te realiseren.
  • Democratische besluitvorming : de betrokkenen krijgen inspraak in het beleid van de onderneming.
  • Maximale transparantie, onder meer op het vlak van algemeen beleid, financiën en interne en externe relaties.
  • Kwaliteitsvolle relaties. Bij externe relaties is het streefdoel een win-win-partnerschap, waarbij de kosten en de baten gelijk worden verdeeld. Bij interne relaties gaat de aandacht naar kansen voor persoonlijke ontwikkeling, non-discriminatie en de arbeidsvoorwaarden van het personeel.
  • Een positieve inbedding in de maatschappij. Dat kan door in gesprek te gaan met de lokale gemeenschap en niet-gouvernementele organisaties op het werkterrein. Partners werken samen en bouwen netwerken op.  

2. Goederen en diensten leveren waarvoor klanten en behoeften bestaan, zowel vandaag als in de toekomst. De focus ligt op continuïteit, rendabiliteit en een efficiënte inzet van de middelen.

Waar?

https://www.socialeeconomie.be/

LEADER_Oost_Vlaanderen_met VLM.png

Close