Sociale economie

Een deelplatform zoals ‘Helpende Handjes’ brengt de vragen en het aanbod van individuele mensen samen. Zo faciliteren we een solidaire economie van mensen die elkaar helpen...

Let op, solidaire economie staat los van de zogenaamde ‘sociale economie’. Dat staat voor vzw's die allerlei nuttige diensten verrichten met mensen die sociaal tewerkgesteld worden. Ze hebben een erkenning als maatwerkbedrijf of lokale diensteneconomie.

Onze organisatie vertrekt vanuit de missie om mensen met elkaar te verbinden, sociale netwerken uit te bouwen en te versterken en mensen die dit nodig hebben te ondersteunen.

Onze organisatie en haar werking vallen binnen de sociale economie. Helpende Handjes, één van onze projecten, richt zich op de solidaire economie waarin we mensen samenbrengen en zo ondersteuning willen bieden aan wie dit nodig heeft.

Wat?

De sociale economie bestaat uit bedrijven en initiatieven die:

1. specifieke maatschappelijke meerwaarde willen realiseren.

  • Tewerkstelling creëren en competenties versterken met het oog op duurzame loopbanen. De aandacht gaat naar emancipatie, integratie en de positie van mensen uit kansengroepen. Waar mogelijk doorstroom realiseren binnen de sociale economie en naar het normale economische circuit.
  • Duurzame ontwikkeling, milieuvriendelijke productieprocessen en producten en integrale milieuzorg.
  • Arbeid voorrang geven op kapitaal bij de verdeling van de opbrengsten. De opbrengsten vormen geen doel op zich, maar zijn een middel om maatschappelijke doelen te realiseren.
  • Democratische besluitvorming : de betrokkenen krijgen inspraak in het beleid van de onderneming.
  • Maximale transparantie, onder meer op het vlak van algemeen beleid, financiën en interne en externe relaties.
  • Kwaliteitsvolle relaties. Bij externe relaties is het streefdoel een win-win-partnerschap, waarbij de kosten en de baten gelijk worden verdeeld. Bij interne relaties gaat de aandacht naar kansen voor persoonlijke ontwikkeling, non-discriminatie en de arbeidsvoorwaarden van het personeel.
  • Een positieve inbedding in de maatschappij. Dat kan door in gesprek te gaan met de lokale gemeenschap en niet-gouvernementele organisaties op het werkterrein. Partners werken samen en bouwen netwerken op.  

2. goederen en diensten leveren waarvoor klanten en behoeften bestaan, zowel vandaag als in de toekomst. De focus ligt op continuïteit, rendabiliteit en een efficiënte inzet van de middelen.

Waar?

Sociale economie vind je overal in Vlaanderen. Voor een algemeen overzicht kan je hier terecht:

https://www.socialeeconomie.be/

LEADER_Oost_Vlaanderen_met VLM.png

Close