Over

Helpende Handjes.jpg

Start nu

Wat is Helpende Handjes?

We hebben allemaal wel eens hulp nodig. Is het niet voor een klusje in huis of tuin, dan misschien om eens iets te vervoeren. Soms kan een klein ongemak grote gevolgen hebben. Het kan te lastig worden om nog zelfstandig te wonen. Of de work-life balance kan doorslaan.

Gelukkig zijn er overal ook helpende handjes te vinden: mensen die iets goed kunnen, iets graag doen, andere mensen een dienst willen bewijzen.

Hoe vinden de vragen en aanbiedingen elkaar? Hoe kan je laten weten waar je naar op zoek bent? Waar kan je laten weten waarvoor men bij jou terecht kan?

‘Helpende handjes’ is een erkend deelplatform dat speciaal opgericht werd om het mensen gemakkelijk te maken, hetzij als vrager, hetzij als aanbieder. Zelfs voorzien we dat je beide kan zijn: iets nodig hebben, én met iets anders kunnen helpen.

Deeleconomie… doe mee!

De initiatiefnemer Steunpunt Welzijn vzw wil met Helpende Handjes het sociaal weefsel en de kwaliteit van leven versterken. Zij dankt bijzonder LEADER Vlaamse Ardennen voor de steun. Dank ook aan tal van organisaties en verenigingen voor hun medewerking.

Opgelet! Helpende Handjes is dus geen platform voor zelfstandigen!

Waarom lid worden van helpendehandjes?

Voordelen:

  • Helpende handjes tot in jouw wijk of dorp!
  • Geen lidgeld om rond te kijken naar vraag en aanbod.
  • Met het lidgeld van de klusser, betalen wij een verzekering en dragen we de administratie.
  • Legaal, verzekerd en onbelast bijverdienen tot eind 2020 6.340 €/kalenderjaar en max. 520,83 €/maand (cijfers van Maart 2020, indexeerbaar), voor 2021 zijn we in afwachting van nieuwe wetgeving.

Wat kan en wat kan niet?

In het max. bedrag zijn eventuele verplaatsingskosten, onkosten inbegrepen.  Wij helpen je, door dit voor jou te berekenen.  Tel zelf je verdiensten van andere deelplatformen hier bij op.

Dit bedrag geldt voor alle klussen op alle deelplatformen samen. Let wel, de dienst mag geen verband houden met je beroepsactiviteit.  vb.  Ben je in dientsverband of als zelfstandige actief als schoonmaker, dan mag je via dit platform niet gaan schoonmaken.

Helpende handjes die hun diensten via het platform aanbieden, zijn een nuttige aanvulling van de professionele economie.  Zolang de helpende handjes occasioneel en in het kader van het “normale” beheer van hun persoonlijke vermogen werken, nemen ze niet deel aan de economische bedrijvigheid van het land. In dat geval moeten ze de economische reglementering niet naleven. Conform het gemeen contractenrecht moeten ze de gebruikers echter correct informeren over de kenmerken en prijzen van de aangeboden diensten.

Normaal heb je geen vergunningen of bijzondere toelatingen nodig. Soms moet je wel rekening houden met specifieke wetgevingen. Zo moet je bijv. inzake kinderopvang of bouwactiviteiten rekening houden met gestelde normen. Informeer je hier goed.

Waarom is dit wettelijk?

Inkomsten die je krijgt via een deeleconomieplatform moet je aangeven op je belastingbrief. Je hoeft ze dus niet aan te geven via de onlinedienst Bijklussen, maar je moet ze wel zelf bij je totaal per jaar tellen.

Het deeleconomieplatform geeft je inkomsten na afloop van het jaar door aan de FOD Financiën. Die kijkt dan of je het plafond voor het hele jaar hebt overschreden.

Let op: naast je netto-inkomsten moet het deeleconomieplatform eventuele administratieve kosten ook meerekenen. Het bedrag dat ze doorgeven kan dus een beetje hoger liggen dan het precieze bedrag dat je ontvangen hebt.

De federale regelgeving kan je terugvinden via https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/duurzame-economie/deeleconomie

Verdere hulp

Heb je vragen? opmerkingen? Klachten? Het platform ‘Helpende Handjes’ heeft een helpdesk waar jij rechtstreeks contact kan mee nemen. Elke melding wordt met de nodige zorg behandeld.

LEADER_Oost_Vlaanderen_met VLM.png

Close