Wettelijk kader

Algemeen

De Federale regering laat iedereen vanaf 16 jaar – ongeachte de economische activiteit of het statuut - toe om een beperkt bedrag bij te verdienen via de deeleconomie.

Onder de deeleconomie verstaan we de vrijwillige en gedeelde terbeschikkingstelling van diensten aan particulieren. Om dit wettelijk te regelen, wordt gewerkt met erkende deeleconomieplatformen zoals Helpende Handjes.

Er zijn enkele voorwaarden en beperkingen. Zo mag je via het deelplatform geen diensten aanbieden die je zelf ook als professionele activiteit uitvoert. Voor een aantal taken is ook een attest of vergunning nodig.

Je kan alles hierover terugvinden op de website van de federale overheid: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/duurzame-economie/deeleconomie

De deeleconomie is een aanvulling op de normale economische activiteit en wil daar niet mee concurreren.

Minimaal belast

Inkomsten via een deeleconomieplatform worden minder belast. Je moet deze inkomsten zelf aangeven op je belastingbrief. Je hoeft deze inkomsten dus niet apart aan te geven via de onlinedienst ‘Bijklussen’.

De deeleconomieplatformen geven je inkomsten aan het einde van het kalenderjaar ook door aan de FOD Financiën. Die gaat na of je het plafond voor het jaar niet hebt overschreden. Naast je netto-inkomsten moet het deeleconomieplatform ook eventuele administratieve kosten meerekenen. Het bedrag dat we doorgeven kan dus een beetje hoger liggen dan het precieze bedrag dat jij op je rekening ontvangen hebt.

Helpende handjes die hun diensten via het platform aanbieden, zijn een nuttige aanvulling van de professionele economie. Zolang de helpende handjes occasioneel en in het kader van het “normale” beheer van hun persoonlijke vermogen werken, nemen ze niet deel aan de economische bedrijvigheid van het land. In dat geval moeten ze de economische reglementering niet naleven. Het gemeen contractenrecht geldt wel en verplicht de gebruikers om correcte informatie te geven over de kenmerken en prijzen van de aangeboden diensten. Dit verloopt via het deeleconomieplatform van Helpende Handjes.

WETTELIJK KADER
Hoeveel mag ik verdienen?
Maximumbedrag

In het maximumbedrag zijn eventuele verplaatsingskosten en andere onkosten inbegrepen. Helpende Handjes helpt je om dit te berekenen.

Het maximumbedrag geldt voor alle klussen op alle deelplatformen samen. Je bent zelf verantwoordelijk om je verdiensten via verschillende deelplatformen samen te tellen en het totaal door te geven.

Voor 2023 kan je via een officieel deelplatform als Helpende Handjes legaal, verzekerd en onbelast bijverdienen tot 7.170 euro per kalenderjaar.

Beperkt belaste inkomsten

Inkomsten via een deeleconomieplatform zijn vrij van belasting tot een bepaald bedrag. In 2023 is dat maximaa 7.170 euro op jaarbasis.

Je moet deze inkomsten, samen met eventuele andere inkomsten uit de deeleconomie, zelf aangeven op je belastingbrief. Je hoeft deze inkomsten dus niet apart aan te geven via de onlinedienst ‘Bijklussen’. Wij geven jouw verdiensten via Helpende Handjes door aan de bevoegde overheidsdiensten.

Lees meer hierover onder wettelijk kader:

Wat kan wel en wat niet?

Iedereen vanaf 16 jaar mag gebruik maken van helpende handjes als dienstverlener of dienstgebruiker.

Geen diensten die verband houden met je beroepsactiviteit

De geleverde dienst mag geen verband houden met je beroepsactiviteit. Ben je bijvoorbeeld in dienstverband of als zelfstandige actief als schoonmaker, dan mag je via dit platform niet gaan schoonmaken.

Geen vergunningen of toelatingen nodig

In principe heb je geen vergunningen of bijzondere toelatingen nodig voor dienstverlening via de deeleconomie. Soms moet je wel rekening houden met specifieke wettelijke regelgeving voor bepaalde activiteiten. Zo gelden er bijvoorbeeld bepaalde normen voor kinderopvang of bouwactiviteiten. Informeer je hier goed over als je dergelijke diensten wil aanbieden.

Enkel tussen particulieren

De diensten mogen niet worden geleverd voor of door een bedrijf.

Close