LETS

Net zoals ‘Helpende Handjes’ helpen mensen elkaar bij LETS.

LETS-groepen ruilen vooral diensten maar ook goederen waarbij zij gebruik maken van een eigen ruileenheid. De LETS-groep Aalst-Oudenaarde werkt bijv. met ietsjes. De wederkerigheid is ook een kenmerk van LETS: nu eens doe je iets voor iemand anders, dan weer word jij geholpen. LETS-groepen tonen aan dat economische systemen perfect geldloos kunnen.

LETS logo vlaanderen RGB 300.jpg

Close